Vracíme se k BNE

>> úterý 22. října 2013

Minule jsme si vysvětlili, že BNE jako metoda pomáhající při léčbě nejrůznějších onemocnění vychází z předpokladu, že emoce, které nás v určitém okamžiku našeho života velmi zasáhly, byly pro nás nečekané a šokující, se začnou „somatizovat“, tedy se projevovat v tělesných příznacích. Komplexní metoda BioNeuroEmoce, BNE je uměním provázet člověka k tomu, aby našel a rozpoznal skryté emoce, které se nacházejí za fyzickými příznaky nemocí nebo, aby našel jakékoli chování, které ho vyvedlo z rovnováhy a mělo důsledky v osobní, rodinné a vícegenerační historii, a následně díky tomu se naučil tyto emoce „osvobodit“ a transformovat.
Uveďme si příklady aplikace BNE při hledání hlubších příčin nemocí. Mladá dívka trpící těžkou alergií spojenou se stavy dušnosti přichází k BNE terapeutovi tehdy, když je již lékaři ověřeno a otestováno, že je to alergie na kočky. Jako prevenci bere pravidelně léky. Na nic jiného alergická není a původ její alergie je nejasný, protože nikdy nežila v domácnosti, kde by byly kočky. Kočky má ráda, a když přichází na terapii, tak dostane logickou otázku, zda jí někdy, např. v dětství, kočka ublížila? Odpověď je ne, ale když spolu s terapeutem pátrají po tom, kdy se alergie objevila poprvé, dívka vzpomíná na své dětství a v souvislosti s tím zmíní, že se jí tragicky změnil život, když jí v pěti letech zemřel otec a zůstala sama s maminkou. Při dalších bližších otázkách z vyprávění vyplyne, že se o nešťastné smrti svého otce dozvěděla z telefonu, který zvedla a vyslechla tak rozhovor mezi matkou a nemocnicí. V tomto okamžiku, kdy došlo k šoku, její organizmus zaznamenal všechny detaily situace. A protože v této chvíli držela v druhé ruce svou oblíbenou hračku, plyšovou kočku, organizmus si vyvinul alergii na přítomnost koček. Po odhalení této souvislosti, bylo možné se s tímto traumatem srovnat a alergie postupně odezněla.Podobným příběhem je i dospělá žena, která trpěla alergií na chlor a chlorovanou vodu v bazénech. Při terapii bylo zjištěno, že je velmi dobrou plavkyní a že léta plavala denně, až do okamžiku, kdy ji alergie začala omezovat natolik, že se již nemohla koupat. Když si snažila vzpomenout na to, kdy se naposledy koupala bez alergické reakce, uvědomila si, že to byl jeden normální den na konci prvního těhotenství. Vše bylo v pořádku, těhotenství proběhlo bez komplikací a porod byl normální. Ale náhle si vzpomněla, že onen den na okraji bazénu uklouzla a strašně se lekla, že se dítěti něco stalo. Nakonec, jak se pohybovala ve vodě, ucítila, jak kope, uklidnila se, že je vše v pořádku a zapomněla na to. Jenže druhý den se dostavila alergie na chlorovanou vodu.A poslední příklad je ze skupiny rakovinných onemocnění.  Jde o starší ženu s rakovinou levého prsu, a tak by její onemocnění naznačovalo, že by mělo jít o nějaké problémy s dětmi. Na léčbu reaguje špatně a tak je na řadě BNE terapeut. Ten zjišťuje, že má dvě dospělé děti s vlastní rodinou, schopné a milující. Její manžel je již několik let po smrti, ale s jeho smrtí se již smířila, navíc netrpí osamělostí, její čas naplňují vnoučata. Při terapii se nakonec objevuje příběh jejího života. Dlouho před tím, než poznala svého muže, se v sedmnácti letech bláznivě zamilovala a otěhotněla. Její rodiče ji donutili jít na potrat a jejího milého přiměli, aby se odstěhoval z města. Z vyprávění vysvitlo, že svému nenarozenému dítěti dala jméno a celý život vnímala jeho přítomnost s lítostí. Navíc se první potíže, které vedly k tomu, že byl objeven nádor, objevily po telefonátu, který ji úplně zaskočil. Protože se jí po letech ozval onen muž, kterého tolik milovala. Po tomto odhalení se reakce na léčbu rakoviny zlepšila a žena se uzdravila bez známky recidivy.


Martina Flaitingrová

Read more...

Sny

>> pondělí 21. října 2013

Přestože má slovo sen různé významy, v tomto krátkém článku nebudeme mluvit o snech jako o plánech a vizích týkajících se budoucnosti, ale začneme od toho, co se děje v nás, když se večer ukládáme ke spánku.  Víme, že stav snu se liší od bdělého stavu, naše tělo odpočívá, zpomalí se srdeční rytmus i rytmus dechu, uvolní se svaly, změní se fungování metabolismu.  Ne náhodou nacházíme v řecké mytologii dva bohy-bratry, kterými jsou Thanatos, bůh smrti a Hypnos, bůh spánku. Stav smrti a spánku mají mnohem více společného než by se mohlo zdát na první pohled, spánek byl někdy nazývám „malou smrtí“, protože se v něm duše také dokáže povznést nad tělo.
Spánek má dvě základní fáze, jedna je fáze hlubokého spánku, kdy se nám nezdají sny, naše tělo je obvykle zcela nehybné (nonREM fáze) a druhá je fáze povrchnějšího spánku, ve které se můžeme všimnout nejen rychlého pohybu očí za očními víčky (REM fáze, z angl. rapid eye movement), ale často i jiných pohybových nebo verbálních projevů.


Vlastní sny jsou fenomény duše, které se mohou dotýkat toho nesmrtelného v nás, proto se jim odedávna přisuzoval velký význam. Sny byly považovány za zkušenosti stejně hodnotné nebo ještě hodnotnější jako jsou ty, které zažíváme v bdělém stavu. Všichni víme, že události ve snu nepodléhají fyzickým omezením, můžeme létat, přesouvat se do velmi vzdálených míst, můžeme  zrychlovat a zpomalovat běh času atd. Všichni jsme zažili sny, které jsou pokračováním toho, co jsme prožívali v průběhu dne,  kde se odrážejí naše problémy a starosti, ale také sny jiného druhu, které byly velmi hluboké a zvláštní a jejichž poselství jsme někdy ani nechápali.  C. G. Jung, lékař a psycholog, tak mluvil a tzv. malých a velkých snech,  neboli snech které se týkají každodenního a snech, které to každodenní přesahují.
Můžeme si jen přát, abychom lépe vnímali poselství, která k nám přichází ve snu a využili tak i dobu kdy spíme a něco se naučili. Pro začátek se doporučovalo si sny zapisovat a čas od času se k nim vracet a nacházet jejich význam. To je něco, co nikdy nenahradí žádný snář a co musíme udělat jedině my sami.


MUDr. Lucie Šrámková 

Read more...
© Hygeia 2010
Hygeia 2010

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP