Vracíme se k BNE

>> úterý 22. října 2013

Minule jsme si vysvětlili, že BNE jako metoda pomáhající při léčbě nejrůznějších onemocnění vychází z předpokladu, že emoce, které nás v určitém okamžiku našeho života velmi zasáhly, byly pro nás nečekané a šokující, se začnou „somatizovat“, tedy se projevovat v tělesných příznacích. Komplexní metoda BioNeuroEmoce, BNE je uměním provázet člověka k tomu, aby našel a rozpoznal skryté emoce, které se nacházejí za fyzickými příznaky nemocí nebo, aby našel jakékoli chování, které ho vyvedlo z rovnováhy a mělo důsledky v osobní, rodinné a vícegenerační historii, a následně díky tomu se naučil tyto emoce „osvobodit“ a transformovat.
Uveďme si příklady aplikace BNE při hledání hlubších příčin nemocí. Mladá dívka trpící těžkou alergií spojenou se stavy dušnosti přichází k BNE terapeutovi tehdy, když je již lékaři ověřeno a otestováno, že je to alergie na kočky. Jako prevenci bere pravidelně léky. Na nic jiného alergická není a původ její alergie je nejasný, protože nikdy nežila v domácnosti, kde by byly kočky. Kočky má ráda, a když přichází na terapii, tak dostane logickou otázku, zda jí někdy, např. v dětství, kočka ublížila? Odpověď je ne, ale když spolu s terapeutem pátrají po tom, kdy se alergie objevila poprvé, dívka vzpomíná na své dětství a v souvislosti s tím zmíní, že se jí tragicky změnil život, když jí v pěti letech zemřel otec a zůstala sama s maminkou. Při dalších bližších otázkách z vyprávění vyplyne, že se o nešťastné smrti svého otce dozvěděla z telefonu, který zvedla a vyslechla tak rozhovor mezi matkou a nemocnicí. V tomto okamžiku, kdy došlo k šoku, její organizmus zaznamenal všechny detaily situace. A protože v této chvíli držela v druhé ruce svou oblíbenou hračku, plyšovou kočku, organizmus si vyvinul alergii na přítomnost koček. Po odhalení této souvislosti, bylo možné se s tímto traumatem srovnat a alergie postupně odezněla.Podobným příběhem je i dospělá žena, která trpěla alergií na chlor a chlorovanou vodu v bazénech. Při terapii bylo zjištěno, že je velmi dobrou plavkyní a že léta plavala denně, až do okamžiku, kdy ji alergie začala omezovat natolik, že se již nemohla koupat. Když si snažila vzpomenout na to, kdy se naposledy koupala bez alergické reakce, uvědomila si, že to byl jeden normální den na konci prvního těhotenství. Vše bylo v pořádku, těhotenství proběhlo bez komplikací a porod byl normální. Ale náhle si vzpomněla, že onen den na okraji bazénu uklouzla a strašně se lekla, že se dítěti něco stalo. Nakonec, jak se pohybovala ve vodě, ucítila, jak kope, uklidnila se, že je vše v pořádku a zapomněla na to. Jenže druhý den se dostavila alergie na chlorovanou vodu.A poslední příklad je ze skupiny rakovinných onemocnění.  Jde o starší ženu s rakovinou levého prsu, a tak by její onemocnění naznačovalo, že by mělo jít o nějaké problémy s dětmi. Na léčbu reaguje špatně a tak je na řadě BNE terapeut. Ten zjišťuje, že má dvě dospělé děti s vlastní rodinou, schopné a milující. Její manžel je již několik let po smrti, ale s jeho smrtí se již smířila, navíc netrpí osamělostí, její čas naplňují vnoučata. Při terapii se nakonec objevuje příběh jejího života. Dlouho před tím, než poznala svého muže, se v sedmnácti letech bláznivě zamilovala a otěhotněla. Její rodiče ji donutili jít na potrat a jejího milého přiměli, aby se odstěhoval z města. Z vyprávění vysvitlo, že svému nenarozenému dítěti dala jméno a celý život vnímala jeho přítomnost s lítostí. Navíc se první potíže, které vedly k tomu, že byl objeven nádor, objevily po telefonátu, který ji úplně zaskočil. Protože se jí po letech ozval onen muž, kterého tolik milovala. Po tomto odhalení se reakce na léčbu rakoviny zlepšila a žena se uzdravila bez známky recidivy.


Martina Flaitingrová

Read more...

Sny

>> pondělí 21. října 2013

Přestože má slovo sen různé významy, v tomto krátkém článku nebudeme mluvit o snech jako o plánech a vizích týkajících se budoucnosti, ale začneme od toho, co se děje v nás, když se večer ukládáme ke spánku.  Víme, že stav snu se liší od bdělého stavu, naše tělo odpočívá, zpomalí se srdeční rytmus i rytmus dechu, uvolní se svaly, změní se fungování metabolismu.  Ne náhodou nacházíme v řecké mytologii dva bohy-bratry, kterými jsou Thanatos, bůh smrti a Hypnos, bůh spánku. Stav smrti a spánku mají mnohem více společného než by se mohlo zdát na první pohled, spánek byl někdy nazývám „malou smrtí“, protože se v něm duše také dokáže povznést nad tělo.
Spánek má dvě základní fáze, jedna je fáze hlubokého spánku, kdy se nám nezdají sny, naše tělo je obvykle zcela nehybné (nonREM fáze) a druhá je fáze povrchnějšího spánku, ve které se můžeme všimnout nejen rychlého pohybu očí za očními víčky (REM fáze, z angl. rapid eye movement), ale často i jiných pohybových nebo verbálních projevů.


Vlastní sny jsou fenomény duše, které se mohou dotýkat toho nesmrtelného v nás, proto se jim odedávna přisuzoval velký význam. Sny byly považovány za zkušenosti stejně hodnotné nebo ještě hodnotnější jako jsou ty, které zažíváme v bdělém stavu. Všichni víme, že události ve snu nepodléhají fyzickým omezením, můžeme létat, přesouvat se do velmi vzdálených míst, můžeme  zrychlovat a zpomalovat běh času atd. Všichni jsme zažili sny, které jsou pokračováním toho, co jsme prožívali v průběhu dne,  kde se odrážejí naše problémy a starosti, ale také sny jiného druhu, které byly velmi hluboké a zvláštní a jejichž poselství jsme někdy ani nechápali.  C. G. Jung, lékař a psycholog, tak mluvil a tzv. malých a velkých snech,  neboli snech které se týkají každodenního a snech, které to každodenní přesahují.
Můžeme si jen přát, abychom lépe vnímali poselství, která k nám přichází ve snu a využili tak i dobu kdy spíme a něco se naučili. Pro začátek se doporučovalo si sny zapisovat a čas od času se k nim vracet a nacházet jejich význam. To je něco, co nikdy nenahradí žádný snář a co musíme udělat jedině my sami.


MUDr. Lucie Šrámková 

Read more...

Co je to BioNeuroEmoce neboli BNE?

>> pondělí 26. srpna 2013

Většina z nás o tom ještě neslyšela, ale je to slovo, které se stále více a více používá v souvislosti s rakovinou a řadou dalších závažných chronických onemocnění jako jsou autoimunní onemocnění a alergie. Tato teorie vychází z předpokladu, že emoce, které nás v určitém okamžiku našeho života velmi zasáhly, byly pro nás nečekané a šokující, se začnou „somatizovat“, tedy projevovat se v tělesných příznacích. Pokud jsme tento psychický šok nedokázali zpracovat, vytvoří se náchylnost či přecitlivělost našeho organizmu na určité věci a děje (viz alergie). S přibývajícím léty přicházejí i další bolesti a nepříjemné zážitky a celé to funguje jako sněhová koule, která časem může dokonce vytvořit v organismu ohniska, jež nazýváme rakovinné nádory.
V novodobé historii medicíny s touto teorií poprvé přišel německý lékař Dr. Hamer, který díky svým zkušenostem s onkologickými pacienty, začal tvrdit, že rakovina není nemoc, ale opatření organizmu, prostřednictvím kterého se snaží dostat z kritické situace a uzdravit. Také tvrdil, že to není něco, na co se nutně musí zemřít, ale mýtus spojený s rakovinou jako nemocí, na níž se povinně umírá, si díky strachu a nutnosti zisků farmaceutického průmyslu vybírá svou krutou daň.
Ústřední myšlenkou celého pojetí je, že rakovina je dlouhodobý následek psychických šoků, tedy situací, které jsou pro nás nečekané, hrozivé a dramatické, cítíme, že jsme na to sami a nevidíme žádné východisko (např. nečekaná smrt blízkých, úrazy s trvalými následky, znásilnění, týrání, šikana anebo jen hrozba takových situací… myslím, že nemusíme pokračovat, každý si je dokáže představit). Somatizace těchto šoků se může promítnout až po desítkách let anebo dokonce i v rámci rodiny.Toto pojetí nám předkládá nutnost naučit se rozumět svým emocím a dekódovat a transformovat toto toxické chování plné bolesti,  abychom se zcela uzdravili. Pro příklad Dr. Hamer říká, že rakovina prsu u žen, až příliš častá, je spojena se vztahy s jejím okolím.  Vypozoroval, že v případě levého prsu (na straně srdce), kde se kojí děti, jsou to právě děti, nebo ti, které za své děti považuje, kteří jsou původci šoků pro ženu těžko stravitelných a způsobujících u ní zhoubné onemocnění. V případě pravého prsu jde zase o vztahy s partnerem či manželem, které přinášejí bolest, jež špatně snáší. Pokud tomu žena porozumí, bude mnohem snáz přijímat léčbu.
Práce Dr. Hamera byla později obohacena zkušenostmi dalších lékařů a ve Španělsku se zrodila komplexní metoda BioNeuroEmoce, BNE. Je to umění provázet člověka k tomu, aby našel a rozpoznal skryté emoce, které se nacházejí za fyzickými příznaky nemocí nebo, aby našel jakékoli chování, které ho vyvedlo z rovnováhy a mělo důsledky v osobní, rodinné a vícegenerační historii, a následně díky tomu se naučil tyto emoce „osvobodit“ a transformovat.
BNE není léčba ani nenahrazuje jakýkoliv typ léčby, ani to není psychoterapie. Je to služba lidem, kteří chtějí optimalizovat svou léčbu, kterou podstupují, ať se jedná o ošetření alopatické a/nebo tradiční nebo alternativní. Terapeut BNE ve spolupráci s ošetřujícím lékařem má za úkol přivést klienta k tomu, aby pochopil, co jeho nemoc způsobilo, jaký je její smysl a pomoci mu k emocionální zralosti. To dopomůže k tomu, aby byla optimalizovaná léčba lépe přijata a především, aby nedocházelo k recidivám, opakování nemoci.

Martina Flaitingrová

Read more...

Léčivá moc spánku: Homeopatie (3. část)

>> sobota 18. května 2013

Homeopatie je založena na principu léčby podobného podobným. Během výroby se lék postupně ředí, takže jeho účinek není chemický, jedná se o takzvanou informační, nebo energetickou medicínu. 
Je však potřeba vybrat přesný lék, podle charakteru obtíží a příznaků:

            
Aconitum: akutní nespavost, způsobená šokem, strachem, špatnou zprávou, zármutkem, probouzení se nočními můrami. Zlepšení na čerstvém vzduchu, v chladné místnosti. Zhoršení v teplé, nevětrané místnosti.
            
Arsenicum album: probouzení mezi 1. a 3. hodinou ranní pro úzkost, nebo nadměrnou aktivitu, ospalost během dne, úzkostné sny, noční můry. Zlepšení večer, v teple, o samotě. Zhoršení po alkoholu, přejedení, při nedostatku spánku.
            
Hyoscyamus: nespavost z nadměrného bdění, při skutečných nebo domnělých starostech, nebo při rozrušení z velké radosti.
           
Ignatia: nespavost vyvolaná šokem, zármutkem, špatnou zprávou, záškuby končetin při usínání, sny s potlačovaným hněvem a napětím. Zlepšení rozptýlením, zhoršení po kávě, alkoholu, na čerstvém, chladném vzduchu
            
Pulsatilla: časné probouzení s nadměrným proudem myšlenek, vracející se myšlenky. Objevují se úzkostné, živé sny, noční pocení. Zlepšení v chladné místnosti s čerstvým vzduchem, po chladném nápoji, po opětovaných citech.
            
Chamomilla: nespavost u dětí při růstu zubů nebo při kolice. Dítě je podrážděné, nelze ho utišit. Při spaní mívá pootevřené oči. Zlepšení při nošení, nebo při jízdě v autě. Zhoršení po 9. hodině večer, po říhání, v chladném zimním počasí, za přílišného horka.
            
Jedná se jen o několik příkladů použití homeopatie při nespavosti, která je akutní, příležitostná, všechny léky používáme v ředění 9 – 15 CH, 5 granulí večer před spaním. Užití homeopatika by mělo být do „čistých úst“ tzn. Asi 30 minut před nebo po jídle, či čištění zubů, vyrábí se i homeopaticky kompatibilní zubní pasty, u kterých nehrozí zrušení účinku léku. Pokud porucha spánku přetrvává delší dobu, nebo se jedná o chronickou nespavost, je rozhodně lépe svěřit se do rukou zkušeného homeopata.

MUDr. Jana Hastíková

Read more...

Léčivá moc spánku: Předspánkový rituál (2. část)

Většina z nás má své vlastní předspánkové stereotypy, které vedou k tomu, že se uklidníme, odložíme každodenní starosti a postupně se uvolníme. Pokud máme problémy s usínáním, možná nám tato závěrečná část dne chybí. Pauza mezi denním shonem a spánkem je důležitá, abychom přestali myslet na všechny povinnosti, úkoly, problémy, pokud je bereme s sebou do postele, často nám nedovolí usnout. V tomto případě je dobré si večer udělat souhrn událostí celého dne. Co můžeme dokončit udělejme, co nelze, napišme si na papír jako plán na další den a s tím problém odložme.

            Uvolnění a relaxace jsou velmi dobré metody k odstranění napětí z těla, i některých bolestí. Lze použít jednoduchou techniku, kdy se postupně soustředíme na na svaly našeho těla,  které  napneme a potom uvolníme, začínáme od palců u nohou a postupujeme směrem nahoru až k hlavě a obličeji. Můžeme spojit s meditací, kdy se soustředíme na vlastní pomalý, klidný dech.
            Poslední hodina před spánkem, by měl být opravdu klidná. K uvolnění a zklidnění naší nálady a mysli lze použít hudbu,  měli bychom vybírat jemné melodické skladby, přírodní zvuky, šumění vln, ptačí zpěv.
            Koupel před spánkem má větší relaxační účinky než sprcha, teplá voda zahřívá a uspává. Voda by měla být jen o několik stupňů vyšší než teplota těla, příliš horká voda unavuje a zatěžuje srdce. Neměla by trvat déle než 15 minut, měla by být příjemná, proto použijme oblíbenou pěnu do koupele nebo aromatický olej. Zavřeme dveře, aby vůně zůstala uvnitř a vše ostatní venku.
            Malé občerstvení před spánkem je pro některé lidi velmi příjemné. Vždy by to mělo být lehké jídlo, nápoje se sedativním účinkem. Oblíbené teplé mléko obsahuje tryptofan – aminokyselina, která je základem serotoninu, od kterého se odvozujespánkový hormon melatonin.
            Odborná léčba nespavosti používá metodu spánkové restrikce. Vychází ze zásady, že postel je určená ke spánku. První zásada je uléhat až tehdy, pokud jsme opravdu ospalí. Pokud neusneme 20 minut, vstaneme a děláme něco jiného, znovu ulehneme až jsme opravdu ospalí. Budík si nařídíme časně ráno, i kdyby to mělo být jen několik málo hodin spánku. Opakujeme další noci,   stáváme stejně časně, nechodíme spát, pokud nejsme ospalí. Dodržováním těchto pravidel, bychom měli dosáhnout pravidelného spánku každou noc.
            Je mnoho dalších prostředků jak se zklidnit a dosáhnout kvalitního spánku, nenásilná cvičení jako je jóga nebo t´ai chi, shiatsu masáže, autohypnoza, ajurvédské dechové cvičení. A také celá řada přírodních prostředků.

MUDr. Jana Hastíková

Read more...

Léčivá moc spánku (1. část)


Většina lidí považuje spánek pouze za období odpočinku mezi aktivitami našeho života. Přestože spánkem trávíme téměř třetinu našeho života, málokdy se zamýšlíme nad tím, co se s námi během noci děje. Snad jen pokud spíme špatně, nebo máme živé sny. Proč vlastně musíme spát, jak moc je pro naše zdraví spánek důležitý, na to věda zatím zcela jasné odpovědi nepřinesla. Z východní tradice víme, že v celé přírodě je přirozené střídání období aktivity a pasivity. To je zřejmé, většinou však máme představu pasivního odpočinku. Je to, ale odpočinek aktivní, tak jako příroda během zimy regeneruje a připravuje se na další jaro, tak i lidský organismus ve spánku pracuje na mnoha různých úrovních. Je již dokázáno, že spánek je nezbytný pro zdravý imunitní systém, pro mentální zdraví, pro růst a regeneraci každé buňky v organismu.

Lidský organismus funguje jako dobře řízený systém, který má svoje vnitřní hodiny. Řada lidí špatně toleruje změny letního a zimního času, a jde jen o jednu hodinu. Pásmová nemoc je dalším příkladem zmatení biologických hodin.

Spánek je odrazem našeho dne. Proto může být mnoho důvodů, proč není kvalitní, od našeho jídelníčku, zaměstnání, pohybové aktivity, až k uspořádání ložnice. Než sáhneme po kouzelné tabletce, můžeme se pokusit zlepšit spánek úpravou našeho životního rytmu, nebo pomocí přírodních prostředků.


            
Bylinné čaje užíváme 30-60 minut před spaním, vždy čerstvě připravené, často ve směsích.  Příjemnou variantou jsou koupele z léčivých rostlin. Relaxace a teplo vody podporují zklidňující účinky rostlin.
Mučenka – Passiflora – uklidňuje, navozuje spánek, přináší úlevu od bolesti a od svalového napětí. Je vhodná na nespavost obecně, u astmatiků, křečí, bolestí nervového původu.

Kozlík lékařský – Valeriana officinalis – uklidňuje a navozuje spánek, uvolňuje spasmy, zklidňuje zažívání, snižuje krevní tlak, Používá se při těžké nespavosti, která může být provázena bolestí, křečemi, střevními obtížemi, nadýmáním, při menstruačních bolestech, úzkosti nebo nadměrným rozrušením. Je třeba užívat opatrně, nepřekračovat doporučené dávky, neužívat dlouhodobě.

Chmel – Humulus lupulus – uvolňuje, navozuje spánek, antiseptický účinek. Je možné použít při nespavosti obecně, zvláště při napětí, úzkosti, neklidu, při špatném zažívání, při bolestech hlavy.
Heřmánek – Chamomilla – pomáhá relaxaci, uvolňuje zažívání, spasmy, zmírňuje bolesti. Jemná bylina vhodná pro děti, doporučovaná při úzkosti, neklidu, poruchy zažívání, katar

Oves – posiluje nervy, antidepresivní účinek. Účinný při stresu, vyčerpání, depresi, stavy oslabení, časové posuny. Vnitřně v podobě ovesné kaše, nebo tinktur, výborný do koupele.

Třezalka – Hypericum perforatum – má sedativní účinek, zmírňuje bolest, zlepšuje kvalitu spánku. Používá se jako přírodní léčba depresí, nespavosti, při emocionálním rozrušení během menopauzy. Při dlouhodobém užívání může způsobit přecitlivělost na světlo.

MUDr. Jana Hastíková
(Příště se můžete těšit na předspánkový rituál a na homeopatika proti nespavosti.)

Read more...

>> čtvrtek 14. února 2013

Probudíme v sobě vnitřního lékaře?

Staré národy se často zmiňovaly o jisté vnitřní léčivé síle, která dlí v každém člověku. Nazývaly ji „vnitřní lékař“, kterého se snažili probouzet lékaři, mágové, šamani, léčitelé, aby mu pomohli obnovit schopnost léčit a navracet člověku zdraví. Protože dle tradice dokáže navrátit ztracenou rovnováhu na všech úrovních člověka, fyzických i subtilních. Ostatní léčivé prostředky v podobě léků, lékařů, magických formulí a nejrůznějších jiných metod sloužily především k tomu, aby vnitřnímu lékaři pomohly, aby ho povzbudily k činnosti.


Co je tento vnitřní lékař?
Paracelsus o něm tvrdil, že je vnitřním alchymistou, a nazýval ho Archeus. Pomáhá správnému rozložení energií, upravuje práci jednotlivých orgánů a všech ostatních částí člověka. Kde najdeme vnitřního lékaře?
1) Na úrovni fyzické nás chrání před nemocemi. Do jeho působení patří i naše imunita, schopnost čelit vnějším útokům mikroorganismů, odolnost vůči vnějším vlivům, kterým je člověk vystavený.
2) Na úrovni energetické probouzí naši sílu postavit se nemoci, umožňuje nám z potravy přijímat všechno, co je prospěšné pro naše tělo. Dokáže z potravy oddělit esenci od jedů, Vytváří a posiluje ochranné štíty proti nebezpečným vlivům záření nebo jiných energetických působení.
3) Na úrovni emocionální uklidňuje naše emoce a city, které bývají nemocí silně zasaženy a mohou podlehnout depresi, zoufalství a strachu. Podobné stavy duše člověku brání, aby nad nemocí zvítězil.
4) Na úrovni mentální nám pomáhá vytvářet představy zdraví, síly, pevnosti; podporuje správná rozhodnutí a odvádí naše myšlenky od nemoci, protože ty nás velmi oslabují a vyčerpávají.
5) Na úrovních ducha posiluje naši vůli bojovat s nemocí a vyléčit se.
Čím můžeme živit vnitřního lékaře?
Pro úroveň těla je nejdůležitější čistota. Vnější, kterou je každodenní hygiena, čisté prostředí kolem nás, čisté oblečení. A vnitřní zahrnuje čistotu všeho, co jíme, pijeme, dýcháme. Je to zdravé jídlo bez škodlivých látek, čistý vzduch v našem prostředí.
Pro duši je také třeba pečlivě vybírat stravu, kterou jí přinášíme. Stravou je vše, co přijímáme ze svého okolí. Je to četba, filmy a pořady, hudba, vliv lidí z našeho okolí. Prospěšné je to, co nás posílí, povznese, probudí radost, nadšení a chuť do života, obecně to, co je krásné a dobré. Proto bychom se měli vyvarovat všeho disharmonického, destruktivního, depresivního, násilnických knih, filmů a pořadů.
A my sami také můžeme pečovat o stavy naší duše. Zahánět pravidelně všechny smutky, strachy hněvy. A udržovat ji veselou, plnou nadšení, odvahy a síly, ušlechtilosti a nesobeckosti. Protože taková duše je sama silným pramenem zdraví. Pak se snadněji uzdravíme my a můžeme k tomu pomoci i ostatním.

Jana Aksamítová

Read more...
© Hygeia 2010
Hygeia 2010

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP