>> čtvrtek 14. února 2013

Probudíme v sobě vnitřního lékaře?

Staré národy se často zmiňovaly o jisté vnitřní léčivé síle, která dlí v každém člověku. Nazývaly ji „vnitřní lékař“, kterého se snažili probouzet lékaři, mágové, šamani, léčitelé, aby mu pomohli obnovit schopnost léčit a navracet člověku zdraví. Protože dle tradice dokáže navrátit ztracenou rovnováhu na všech úrovních člověka, fyzických i subtilních. Ostatní léčivé prostředky v podobě léků, lékařů, magických formulí a nejrůznějších jiných metod sloužily především k tomu, aby vnitřnímu lékaři pomohly, aby ho povzbudily k činnosti.


Co je tento vnitřní lékař?
Paracelsus o něm tvrdil, že je vnitřním alchymistou, a nazýval ho Archeus. Pomáhá správnému rozložení energií, upravuje práci jednotlivých orgánů a všech ostatních částí člověka. Kde najdeme vnitřního lékaře?
1) Na úrovni fyzické nás chrání před nemocemi. Do jeho působení patří i naše imunita, schopnost čelit vnějším útokům mikroorganismů, odolnost vůči vnějším vlivům, kterým je člověk vystavený.
2) Na úrovni energetické probouzí naši sílu postavit se nemoci, umožňuje nám z potravy přijímat všechno, co je prospěšné pro naše tělo. Dokáže z potravy oddělit esenci od jedů, Vytváří a posiluje ochranné štíty proti nebezpečným vlivům záření nebo jiných energetických působení.
3) Na úrovni emocionální uklidňuje naše emoce a city, které bývají nemocí silně zasaženy a mohou podlehnout depresi, zoufalství a strachu. Podobné stavy duše člověku brání, aby nad nemocí zvítězil.
4) Na úrovni mentální nám pomáhá vytvářet představy zdraví, síly, pevnosti; podporuje správná rozhodnutí a odvádí naše myšlenky od nemoci, protože ty nás velmi oslabují a vyčerpávají.
5) Na úrovních ducha posiluje naši vůli bojovat s nemocí a vyléčit se.
Čím můžeme živit vnitřního lékaře?
Pro úroveň těla je nejdůležitější čistota. Vnější, kterou je každodenní hygiena, čisté prostředí kolem nás, čisté oblečení. A vnitřní zahrnuje čistotu všeho, co jíme, pijeme, dýcháme. Je to zdravé jídlo bez škodlivých látek, čistý vzduch v našem prostředí.
Pro duši je také třeba pečlivě vybírat stravu, kterou jí přinášíme. Stravou je vše, co přijímáme ze svého okolí. Je to četba, filmy a pořady, hudba, vliv lidí z našeho okolí. Prospěšné je to, co nás posílí, povznese, probudí radost, nadšení a chuť do života, obecně to, co je krásné a dobré. Proto bychom se měli vyvarovat všeho disharmonického, destruktivního, depresivního, násilnických knih, filmů a pořadů.
A my sami také můžeme pečovat o stavy naší duše. Zahánět pravidelně všechny smutky, strachy hněvy. A udržovat ji veselou, plnou nadšení, odvahy a síly, ušlechtilosti a nesobeckosti. Protože taková duše je sama silným pramenem zdraví. Pak se snadněji uzdravíme my a můžeme k tomu pomoci i ostatním.

Jana Aksamítová

0 komentářů:

© Hygeia 2010
Hygeia 2010

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP