Co je to BioNeuroEmoce neboli BNE?

>> pondělí 26. srpna 2013

Většina z nás o tom ještě neslyšela, ale je to slovo, které se stále více a více používá v souvislosti s rakovinou a řadou dalších závažných chronických onemocnění jako jsou autoimunní onemocnění a alergie. Tato teorie vychází z předpokladu, že emoce, které nás v určitém okamžiku našeho života velmi zasáhly, byly pro nás nečekané a šokující, se začnou „somatizovat“, tedy projevovat se v tělesných příznacích. Pokud jsme tento psychický šok nedokázali zpracovat, vytvoří se náchylnost či přecitlivělost našeho organizmu na určité věci a děje (viz alergie). S přibývajícím léty přicházejí i další bolesti a nepříjemné zážitky a celé to funguje jako sněhová koule, která časem může dokonce vytvořit v organismu ohniska, jež nazýváme rakovinné nádory.
V novodobé historii medicíny s touto teorií poprvé přišel německý lékař Dr. Hamer, který díky svým zkušenostem s onkologickými pacienty, začal tvrdit, že rakovina není nemoc, ale opatření organizmu, prostřednictvím kterého se snaží dostat z kritické situace a uzdravit. Také tvrdil, že to není něco, na co se nutně musí zemřít, ale mýtus spojený s rakovinou jako nemocí, na níž se povinně umírá, si díky strachu a nutnosti zisků farmaceutického průmyslu vybírá svou krutou daň.
Ústřední myšlenkou celého pojetí je, že rakovina je dlouhodobý následek psychických šoků, tedy situací, které jsou pro nás nečekané, hrozivé a dramatické, cítíme, že jsme na to sami a nevidíme žádné východisko (např. nečekaná smrt blízkých, úrazy s trvalými následky, znásilnění, týrání, šikana anebo jen hrozba takových situací… myslím, že nemusíme pokračovat, každý si je dokáže představit). Somatizace těchto šoků se může promítnout až po desítkách let anebo dokonce i v rámci rodiny.Toto pojetí nám předkládá nutnost naučit se rozumět svým emocím a dekódovat a transformovat toto toxické chování plné bolesti,  abychom se zcela uzdravili. Pro příklad Dr. Hamer říká, že rakovina prsu u žen, až příliš častá, je spojena se vztahy s jejím okolím.  Vypozoroval, že v případě levého prsu (na straně srdce), kde se kojí děti, jsou to právě děti, nebo ti, které za své děti považuje, kteří jsou původci šoků pro ženu těžko stravitelných a způsobujících u ní zhoubné onemocnění. V případě pravého prsu jde zase o vztahy s partnerem či manželem, které přinášejí bolest, jež špatně snáší. Pokud tomu žena porozumí, bude mnohem snáz přijímat léčbu.
Práce Dr. Hamera byla později obohacena zkušenostmi dalších lékařů a ve Španělsku se zrodila komplexní metoda BioNeuroEmoce, BNE. Je to umění provázet člověka k tomu, aby našel a rozpoznal skryté emoce, které se nacházejí za fyzickými příznaky nemocí nebo, aby našel jakékoli chování, které ho vyvedlo z rovnováhy a mělo důsledky v osobní, rodinné a vícegenerační historii, a následně díky tomu se naučil tyto emoce „osvobodit“ a transformovat.
BNE není léčba ani nenahrazuje jakýkoliv typ léčby, ani to není psychoterapie. Je to služba lidem, kteří chtějí optimalizovat svou léčbu, kterou podstupují, ať se jedná o ošetření alopatické a/nebo tradiční nebo alternativní. Terapeut BNE ve spolupráci s ošetřujícím lékařem má za úkol přivést klienta k tomu, aby pochopil, co jeho nemoc způsobilo, jaký je její smysl a pomoci mu k emocionální zralosti. To dopomůže k tomu, aby byla optimalizovaná léčba lépe přijata a především, aby nedocházelo k recidivám, opakování nemoci.

Martina Flaitingrová

0 komentářů:

© Hygeia 2010
Hygeia 2010

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP